Felügyeleti szervek.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.     Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.     Telefonszáma.: (+361) 356-1522     Telefaxszáma: (+361) 375-7253     Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu     Honlapja: www.okfo.gov.hu    Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság    Központi telefonszám: (+361) 919-0343     Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Székhelye, címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A     Ügyfélszolgálat: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/elerhetoseg     Központi telefonszám: (+36-1) 350-2001     Központi telefaxszám: (+36-1) 298-2403     E-mail: neak@neak.gov.hu    
Honlap: http://www.neak.gov.hu

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Tolna Megyei Kormányhivatal központi címe: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136     E-mail: hivatal@tolna.gov.hu     Telefon: (74) 529-871     Telefax: (74) 415-686     Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna     Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály elérhetőség és ügyfélfogadás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly

Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.     Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.     
Telefonszám: +36-1-441-1000     Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858     
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu     Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.    Sajtókapcsolat: sajto@bm.gov.hu, Tel.: +36-1-441-1641