Adatvédelmi tisztviselő

Izsák Tünde

e-mail: titkarsag@bonyhadkorhaz.hu

Közlemény Parkoló

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

 

I.  A PARKOLÓ HASZNÁLATA

 

A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h. A parkolási szabályzat a sorompó vonalán történő áthaladástól érvényes! A parkolóba történő behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkoló jegyet kell kérni. A parkolóba történő behajtás nem lehetséges, ha a parkolót az üzemeltető lezárta, vagy ha a parkoló megtelt. A parkoló megtelt állapotát a behajtásnál elhelyezett telítettség jelző berendezés mutatja. A parkolójegy kézhezvételével a parklót igénybe vevő személy elfogadja a parkolási szabályzatban foglaltakat. A behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé. A parkolót igénybe vevő személy tudomásul veszi, hogy a jármű őrzéséért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben hagyott értékekért, az üzemeltető nem vállal felelősséget. A járművet úgy kell leállítani, hogy az kizárólag a felfestett útburkolati jellel határolt területet vegye igénybe. A járművet leállítás után a kézifék behúzásával rögzíteni kell, lezárt állapotáról, vagyonvédelméről a járművet leállító személynek kell gondoskodnia. A parkoló elhagyása, a Rendelőintézet előcsarnokában, a bejárattal szemben elhelyezett fizető automatában kifizetett parkoló jegynek, a parkoló kiléptető termináljával történő olvastatásával lehetséges, melyet követően a sorompó automatikusan felnyílik, lehetővé téve a kihajtást. Kivételezett járművek részére (mentő, tűzoltó, rendőr) a díjmentes behajtást, nap 24 órájában, kezelő személyzet által működtetett rendszer biztosítja.

 

A parkolót mindenki köteles 16:00 óráig elhagyni!

 

II.  A PARKOLÁSI DÍJ

 

A parkoló munkanapokon 06.30 – 16.00 óráig folyamatosan üzemel. 16.00 – 06.30 óra között, valamint hétvégén, munkaszüneti, illetve ünnepnapokon, a parkoló zárva tart. A parkolás díja 200 Ft/óra/gépjármű.

Az első félóra 100 Ft. A gépjármű vezetőjének a díjfizetés után 10 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A parkoló jegyet a kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A jegy elvesztése esetén – tényét az üzemeltetőnek azonnal jelenteni kell – pótdíjat kell fizetni, melynek mértéke 2.000 Ft. Pótdíjat (2.000 Ft) kell fizetnie annak a gépjármű tulajdonosnak is, aki járművét 16.00 óra után a parkolóban hagyja.

 

III. TILOS

 

A parkolóban a KRESZ szabályainak be nem tartása.

Dohányzás vagy nyílt láng használata.

Olyan gépjármű leállítása, melynek rendszeréből, üzemanyag vagy olaj szivárog.

Tűzveszélyes anyag parkolóba vitele, kivéve a gépjármű üzemanyagtartályában lévő saját üzemanyagát.

A leállított járművön bármilyen szerviz, illetve javítási munkálatokat végezni.

Jármű leállítása a kijelölt parkolóhelyeken kívül.

Olyan járművet leállítani, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg.

A parkoló normál üzemének zavarása, akadályozása.

 

IV. ELJÁRÁS A TILALMAK MEGSZEGŐIVEL SZEMBEN

 

Amennyiben a parkolót igénybe vevő személy megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, üzemeltető jogosult őt a parkolóból kiutasítani. Ha a kiutasításnak a tilalmakat megszegő nem tesz eleget, üzemeltető él a bejelentés jogával az illetékes hatóságok fel- A szabálytalanságok megszüntetésére tett minden nemű üzemeltetői intézkedés költségei, a szabálytalanságot elkövetőt terhelik. A parkolót igénybe vevő köteles az általa más járműben okozott, illetve a parkoló műszaki, technikai berendezéseiben okozott kárt megtéríteni. A károkozás tényét, megtörténtekor, üzemeltető felé azonnal jeleznie kell. Üzemeltető harmadik személy magatartásáért felelősséget vállalni nem tud, függetlenül annak parkolóban történő tartózkodásának jogszerűségétől. Ezen szabályzatban nem érintett, nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

 

Üzemeltető: Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet